Indien u deze toepassing wilt gebruiken maar nog niet bent geregistreerd, gebruikt u dan s.v.p. het contactformulier het diagnostisch centrum
Helpfuncties klik hier hier.
Let er alstublieft op dat u zelf de verantwoording draagt voor een verwerking conform de regels van gegevensbescherming, als u gegevens uit XR WEB exporteert of extern opslaat.